Body-Respect Retreat

Body-Respect Retreat

Vi afholder som noget nyt Body-Respect Retreat på Himmelbjerggården


Tidspunkter:

Den 3-5. november 2023
Den 23-25. februar 2024
Den 24-26. maj 2024

Body-Respect Retreat februar 2024

Tilmelding: Pr. mobil (24432497) eller mail til info@bodyrespect.dk

Betaling via Mobilpay til 24432497 eller til konto: Reg. nr. 5073, Konto nr. 0002573568, tekst Body-Respect Retreat 24

Der er et begrænset antal pladser.

Tilmelding er på grund af bestilling af overnatning og bespisning bindende 4 uger før afholdelse af Body-Respect Retreat, hvorfor der kun kan ske tilbagebetaling af kursusgebyr ved en afmelding senest 4 uger før. Hvis der sker afmelding senere end 4 uger før, vil der kun ske tilbagebetaling, såfremt pladsen besættes af en anden. Ved akut afmelding grundet sygdom eller anden årsag, kan der kun ske delvis tilbagebetaling i det omfang overnatning og bespisning undtagelsesvist kan afbestilles.