Chok, traume og stress

Stress, chok og trauma behandling hos Body-Respect

07.08.2022

Hos Body-Respect behandler jeg klienter med et svækket nervesystem som følge af stress, chok og traumer. Det er ofte en følge af af angst, stress og depression, spontane ulykker, udfordrende opvækstbetingelser, PTSD-lidelse eller tilfælde, opvækst af forældre med PTSD eller lignende svære opvækstbetingelser. I særlige situationer kan det også omfatte behandlinger af voldsrelaterede tilfælde og lignende.


Stress, chok og trauma behandling hos Body-Respect:

Når et menneske kommer til mig for at få hjælp til at få det bedre, er min tilgang samtalen og den fysiske behandling ved briksen. Vi kan alle på et tidspunkt i livet få brug for hjælp og mange vælger denne metode som en personlig proces til at få det bedre. Det kan jeg hjælpe med er bl.a. at skabe ro i kroppen, tankemyldret og nervesystemet. Desuden kan jeg afhjælpe med fysiske smerter og spændinger.

En fysisk ømhed i kroppen kan være forårsaget af en psykisk smerte, et traume eller et chok. Det er her jeg kan hjælpe klienten med at se sammenhænge og give forståelse og ro i krop og sind. I denne form for behandling taler jeg ikke til hovedet/hjernen men til kroppen og nervesystemet.

Jeg bruger mine hænder til aktivt at påvirke steder på kroppen for at normalisere nervesystemet. Det kan være lette berøringer, pulseringer eller dybe tryk ned i vævet. Samtidig med bruger jeg aktivt min stemme i behandlingen, hvor jeg finder ind til ord og et tonefald, som klienten responderer på.

Jeg vil møde dig som klient, hvor du er. Nogle gange kunne det måske være lettere, hvis der var en bestemt tilgang eller opskrift på, hvordan behandlingen forløber, men det er slet ikke virkeligheden. Hver klient har sin udfordring og sin/sine problematikker, som lagrer sig i kroppen på en individuel måde.

Her er det, jeg som behandler skal sanse og føle klientens nervesystem. Ud fra hvordan nervesystemet responderer, vil jeg med subtile bevægelser og samtale åbne ind til ”den bløde krop”, dvs. krop, sjæl og sind. Behandlingen giver øget kropsbevidsthed, et afbalanceret nervesystem og et bedre nærvær til sig selv og til relationer.

Ved behandling er der fokus på nervesystemet, nærvær og kontakt som udspringer fra den viden og de redskaber som jeg har med fra min lange erfaring med forskellige bevægelsesformer og mine uddannelser som psykosomatisk terapeut, kropsterapeut og senest som manuvision chok og traumebehandler.

 

Nervesystemet:

Nervesystemet er basalt set skabt fra naturen til at relatere socialt og interagere med omverden, men på grund af ydre omstændigheder kan nervesystemet blive nedbrudt og svækket på en måde. hvor det kan føre til stress, angst, traume eller depression og PTSD.

Dette kan medføre;

-          udfordringer med at socialisere sig privat og på job

-          tankemylder

-          indre uro

-          koncentrationsbesvær

-          isolationstrang

-          søvnbesvær og mareridt

-          angst og depression

-          svimmelhed

-          åndenød/hjertebanken

-          fordøjelsesproblemer

-          muskel-og ledsmerter

-          migræne og hovedpiner.

 

Manuvision chock og traume uddannelse med udgangspunkt i Porges

Manuvision traume, stress og chokteknikker har den teoretiske tilgang fra den amerikanske neurofysiolog Steven Porges.

Steven Porges teori består i at bevise, at nervesystemet er designet anderledes end ifølge den gængse opfattelse af nervesystemet. Der bliver her kastet et helt nyt lys over stress, traume og chokreaktioner.

Her er det nervebaner, som har forbindelser til, hvordan vi indgår i sociale relationer og til omverden, som er i fokus. Påvirkning af denne ’sociale nervebane’ sker helt tilbage fra vi er nyfødte og fortsætter i det voksne liv op. Således mener Porges, at det neurologiske evolutionære omkring det sociale nervesystem vægter mere eller har større betydning i behandling af et sårbart nervesystem end barnets udviklingsfaser.

Ved samtalen og kropsterapien (chok, traume, stress) bruger jeg disse og andre redskaber og teknikker til at afbalancere og normalisere nervesystemet.

Ved behandling hos mig er der stor diskretion og tavshedspligt, da der kan være nervøsitet og usikkerhed omkring at søge hjælp når krop, sjæl og psyke er i disharmoni.

Jeg vil møde dig som klient med åbenhed, imødekommenhed og accept for at skabe et trygt rum for dig med dine styrker og sårbarheder.