Hvorfor Body-Respect

TIl dig og virksomheder: Symptomer og skjulte eller fortrængte behov

Til dig: Har du skavanker og smerter, som vender tilbage gang på gang? Har du søvnbesvær, hæmmet åndedræt eller for højt blodtryk? Har du andre stress relaterede symptomer? Har du prøvet de traditionelle behandlinger og vender problemerne tilbage? Har du fysiske skavanker, som kunne hænge sammen med psykiske eller andre fysiske skader? Har du senskade fra tidligere sygdom eller behandling? Til virksomheder: Har I medarbejdere, som er belastet eller har disse symptomer? Vil I undgå sygefravær eller nedslidte medarbejdere?


Ønsker du at tage det i opstarten, forebygge eller blot kommer videre?

Ønsker I at hjælpe, støtte og motivere medarbejdere?

Så kan du/I prøve en helhedsorienteret (holistisk) kropsbehandling.